menu close menu

Bliv medlem

Bliv medlem af Tidlig Musik i Danmark
– og få Custos i din postkasse!

Er du vild med tidlig musik? Vil du orienteres om koncerter og aktiviteter? -Og komme gratis ind til TMDKs koncerter? Så er Tidlig Musik i Danmark noget for dig.

TMDK er en forening for historisk musik. Gennem medlemsbladet og ved at arrangere koncerter søger Tidlig Musik i Danmark at fremme tidlig musik miljøet i Danmark.

Årskontingentet giver dig en lang række fordele:

  • Gratis adgang til TMDK-koncerter og TMDK-støtte koncerter
  • Modtag Custos 4 gange årligt. Custos er Danmarks eneste og flotteste magasin om tidlig musik. Custos orienterer dig om alt hvad der rører sig inden for bevægelsen: aktuelle koncerter, kurser, cd udgivelser samt om den seneste forskning inden for historisk musik. Du har som medlem også mulighed for at bidrage til bladet, samt annoncere gratis.
  • Lej foreningens cembali for kun 350 kr. om dagen + forsikring.
  • Deltag i medlemsarrangementer som ensembletræf, hvor alle medlemmer er velkomne til at komme og vise egne evner på originale instrumenter. Deltag i foreningens kurser til medlemspris.

Indmeldelse sker ved at betale kontingentet:

Kontingent: 360 kr.

Pensionister: 260 kr. (2016) 300 kr. (2017)

Studerende: 180 kr.

Husstandskontingent: Efterfølgende medlemmer i
husstanden betaler 100 kr. hver. Der sendes kun et Custos pr. husstand,
men alle opnår rabatter ved arrangementer. (NB: kan kun knyttes til et fuldt kontingent.)

Kontingentet skal overføres til Tidlig Musik i Danmarks konto i Danske Bank:

Reg. nr. 1551 Konto nr. 10804981

Husk at angive navn og adresse i forbindelse med indbetalingen og send desuden
en mail med dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon, e-mail) til foreningens formand: hholm@live.dk så snart, du har betalt dit kontingent.

www.tidligmusik.dk
Vær med til at støtte tidlig musik i Danmark.